Účetnictví – dříve podvojné účetnictví

Povinnost vést účetnictví mají podle zákona o účetnictví všechny právnické a některé fyzické osoby.

Poskytujeme následující služby:

 •  kompletní zpracování účetnictví
 • vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
 • zaúčtování úhrad přijatých a vydaných faktur, včetně vyhotovení upomínek v návaznosti na účetnictví (na vyžádání klienta)
 • kontrola zálohových plateb v účetnictví
 • zpracování leasingových a úvěrových smluv
 • vedení evidence majetku
 • saldokonto
 • vedení pokladní knihy
 • vystavení vydaných faktur dle podkladů klienta
 • zpracování přiznání k DPH měsíční, čtvrtletní , včetně kontrolních hlášení
 • na vyžádání klienta sestavení přehledů o hospodaření v průběhu roku
 • účtování v cizích měnách, kurzové rozdíly
 • účtování zahraničních faktur (EU, třetí země)
 • na konci období inventarizace účtů
 • zpracování všech daňových přiznání, ke kterým je klient zaregistrován
 • zpracování všech typů výkazů pro ČSÚ

Vedení daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví)

Povinnost vedení daňové evidence mají všechny podnikající osoby, které nevedou účetnictví.

Nejčastěji se jedná o OSVČ. Ačkoliv je vedení daňové evidence jednodušší, než vedení účetnictví, i toto podléhá neustále se měnícím zákonům a je tak výhodné jej svěřit odborníkům v oboru.

Svým klientům nabízíme komplexní služby v oblasti daňové evidence zahrnující následující služby:

 •  daňová evidence předaných dokladů
 • peněžní deník
 • pokladní kniha
 • přehled o příjmech a výdajích
 • přehled o majetku a závazcích
 • kniha pohledávek a závazků
 • zpracování přiznání k DPH (záznamová povinnost)
 • zpracování konrolního hlášení
 • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • kontrola zálohových plateb
 • zpracování roční účetní závěrky
 • zpracování daňového přiznání a přehledů pro PSSZ a ZP
 • zpracování všech typů výkazů pro ČSÚ

 

Zaujala Vás naše nabídka ? Kontaktujte nás.

9 + 4 =

Sídlo:

Myštěves 84
503 15 Nechanice

telefon: 284 840 071
mobil: 739 071 532
ID: kb3u8d
e-mail: n-hlouskova@volny.cz

KAPU s.r.o.

Naděžda Hloušková

IČ: 27498603
DIČ: CZ27498603

Provozovna:

Podlipného 942/9
Praha 8 Libeň

telefon: 284 840 071
mobil: 739 071 532
e-mail: kapu@volny.cz